Belangrijke telefoonnummers


Alarmnummer (als elke seconde telt) 112
(politie, brandweer, ambulance)

In niet levensbedreigende situaties
Politie - Brandweer - Ambulance (lokaal tarief) 0900 8844
Meld Misdaad Anoniem 0800 7000

Gemeente
Algemeen (0548) 630000
Burgemeester en wethouders en secretariaat (0548) 630301/302
Griffie (0548) 630210
Loket Bouwen, milieu en openbare ruimte 14 0548/(0548) 630214
(niet tussen 12.00 en 13.00 uur)
Loket Welzijn, inkomen en zorg 14 0548/(0548) 630215
(niet tussen 12.00 en 13.00 uur)
Loket Burgerzaken en belastingen 14 0548/(0548) 630216
(niet tussen 12.00 en 13.00 uur)

Storingsnummer buiten kantoortijden en in het weekend (alleen in geval van spoed)
Voor beschadigingen wegen, stormschade (omgevallen bomen/afgeknapte takken), uitvallen verkeerslichten, rioolverstopping en dergelijke 06 54347295
Storingsnummer voor drukriool en rioolgemalen (24 uur/dag, 7 dagen/week) 06 50280885
Tijdens de reguliere openingstijden van de gemeente (ma t/m do 09.00-17.00 uur, vrijdag tot 16.00 uur)
Ongewone voorvallen milieu, ook voor asbest 06 54347295
Zwembad Het Ravijn - zwem sport zorg - (0548) 613516

Storingsnummers
Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom 0800 9009
Vitens Overijssel (drinkwater, dag en nacht) 0800 0359

Telefonische hulpdiensten
Kindertelefoon (gratis) 0800 0432
Veilig Thuis Twente (gratis, dag en nacht) 0800 2000
Korrelatie (€ 0,15 p.m.) 0900 1450
Sensoor landelijk (€ 0,05 p.m.) 0900 0767
Warenklachten- en informatielijn 0800 0488

Ziekenhuizen
ZGT, locatie Almelo en Hengelo 088 7087878

Brandweer Twente
Alarmnummer: 112
Bezoekadres: Spaansland 20, Enschede
Postadres: Postbus 1400, 7500 BK Enschede
Telefoon: 088 2567000
Website : www.brandweertwente.nl
Commandant: de heer ing. S.J.M. (Stephan) Wevers